-->

Persondata politik/oplysningspligt

Som led i indgåelsen af en aftale om at udregne tilbud/ udføre opgaver mm behandler Hindsgaul Entreprise ApS en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Hindsgaul Entreprise ApS er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

  • Hindsgaul Entreprise ApS, Østergade 32, 5560 Aarup
  • Data ansvarlig Mikael Hindsgaul 64431480/20446820, mikael@hindsgaul.as

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at afgive tilbud/overslag/faktura mm.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af den aftalte opgave for dig/ regnskabs krav/ tilbuds-/overslag givning mm

Til brug opfyldelsen af aftalen med dig indsamler (hvis det er aftalt eks byggetilladelser el lign) Hindsgaul Entreprise ApS almindelige personoplysninger om dig hos f.eks. de kommunale byggemyndigheder.

Hindsgaul Entreprise ApS vil opbevare/gemme dine personoplysninger. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. 

Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på evt. regnskabs gemme tiden/ garantier på bygge projekt/ service ved at du som kunde kan få oplysninger på farvekoder/ materialer mm efter end arbejde/ ikke accepter tilbud pt, kan du som kunde forvente at vi har gemt dit tilbud til evt. senere brug, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Hindsgaul Entreprise ApS behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Hindsgaul Entreprise ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os for yderligere information

Du er velkommen til at tage kontakt til os, såfremt du har brug for en dygtig entreprenør, der kan varetage din totalentreprise eller hovedentreprise med stor omhu, og som kan levere kvalitetsbyggeri til den aftalte tid. Vi står til rådighed med yderligere information omkring vores kompetencer og arbejdsområder samt et uforpligtende tilbud med en skræddersyet pris på din opgave, når vi kender til opgavens karakter og omfang.

Vi varetager projekter for erhvervskunder i hele Syddanmark, og har igennem tiden varetaget særligt mange projekter for kunder i Odense, Fredericia, Middelfart og omegn.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Kontakt​info

​Hindsgaul Entreprise ApS​

Østergade 32, 5560 Aarup

Klik her for rutevejledning

Kim Hindsgaul

Telefon: 40 17 58 56

E-mail: kim@hindsgaul.as

Mikael Hindsgaul

Telefon: 20 44 68 20

E-mail: mikael@hindsgaul.as

Hindsgaul Entreprise ApS

Hos HINDSGAUL Entreprise ApS finder du en entreprenør, der kan varetage din total- eller hovedentreprise. 

Vi leverer kvalitetsbyggeri til tiden, og både troværdighed og tillid er nøgleord i hele vores entreprenørfirma og i den måde, vi arbejder på. Det gælder lige fra ide til det færdige byggeri.